Du er her
Forside > Ikke kategoriseret > Hvad får man når man køber firmafrokost i København?

Hvad får man når man køber firmafrokost i København?

Hvad får man, når man som virksomhed køber en firmafrokost i København? I en by med masser af takeout mulighed hvorfor så købe en madordning?

Mange vil argumenterer for, at det er en unødvendig udgift for en virksomhed at købe firmafrokost i København. Det er lettere for medarbejderne at tage ned til deres favorit sted for at købe mad. På den måde kan man være sikker på, at medarbejderne får den mad de bedst kan lide.

Problemet med det argument er, at den ikke tager højde for hvor meget en firmafrokost i København hjælper på arbejdsmiljøet. Det er en god mulighed for firmaets medarbejdere at mødes i en anden sammenhæng. Firmafrokost i København er især vigtigt, når ens medarbejdere formodentlig kommer fra mange forskellige dele af landet, og derfor ikke kommer fra det samme lokalmiljø. Det betyder, at frokosten er et naturligt samlingspunkt for en gruppe mennesker som ikke nødvendigvis har meget andet til fælles, end den mad de spiser. Medarbejderne får her en mulighed for at skabe gode tværfaglige relationer, hvilket i sidste ende kan gavne arbejdsprocessen på en arbejdsplads.

En sund firmafrokost i København er også en vigtig faktor. Take-out er ikke altid den sundeste løsning – tværtimod. En pizza eller en greasy sandwich er ikke den bedste langsigtede løsning, og det er medarbejdere som oftest klar over. Med en sund firmafrokost i København, sender virksomheden et klart signal, både udadtil og til medarbejderne, at den har taget et aktivt skridt for at skabe bedre rammer for medarbejderne. Det er ikke noget som skal kimses af. I en tid med øget fokus på sundhed og medarbejdertrivsel, er en firmafrokost i København, et af de bedste muligheder for at tiltrække og holde på den bedst kvalificeret arbejdskraft, og motiverer dem til at yde den ekstra indsats det engang imellem kræver.

Det er et godt incitament for en medarbejder at komme tidligere og gå senere, hvis virksomheden stiller mad til rådighed. Mad bliver ikke længere en faktor en medarbejder skal bekymre sig om. Vedkommende skal ikke hver morgen tænke over hvad frokosten mon skal stå på den pågældende dag. I stedet har medarbejderen noget lækkert at se frem til hver dag.

Flere studier viser, at medarbejdertilfredshed spiller en afgørende i at modvirke blandt andet stress og depression, og øger samtidig produktiviteten. En frokostordning er en relativ billig og let løsning til at forbedre medarbejdertilfredsheden.

Hvis du som virksomhed har interesse i firmafrokost i København, så prøv at se frokost.dk – de tilbyder nogle gode muligheder.

 

Top