måling af indeklima

Sådan sikrer du et bedre indeklima

Vi tilbringer en stor del af dagens timer inden døre, både på jobbet og i vinterhalvåret. Et sundt indeklima er derfor en vigtig forudsætning for at undgå sygdom, dårlig trivsel og lav produktivitet på arbejdspladsen. Indeklimaet påvirkes af en lang række forskellige forhold som fx kemi, temperatur og luftfugtighed i rummene. Bliver luftfugtigheden for høj, kan der desuden opstå fugt og skimmelsvamp.

Dårligt indeklima kan have flere årsager

Et usundt indeklima kan skyldes forkert luftfugtighed, bakterier, allergener, støv, og kemikalier fra møbler, maling og elektronik. Nogle produkter er desuden tilsat yderligere kemikalier som parfume eller farvestoffer, som også kan påvirke indeklimaet. Hvis bygningerne, man opholder sig i, er i fysisk dårlig stand, og lokalerne er rodede, kan de desuden være vanskelige at vedligeholde og rengøre optimalt. Også madlavning kan skabe ekstra fugt og kondens, hvis man ikke sørger for ordentlig udluftning. De fysiske følger af et dårligt indeklima kan være nedsat immunforsvar, hovedpine, træthed, luftvejsgener og udvikling af allergier.

7 tips til at forbedre indeklimaet

  • Sørg for udluftning med gennemtræk 3 gange dagligt
  • Hold en stabil temperatur inden døre på ca. 20 grader
  • Sluk for elektronikken, da den afgiver kemiske stoffer ved brug
  • Hav en korrekt luftfugtighed i alle rum
  • Udfør grundig ugentlig rengøring
  • Tænd for emhætten ved madlavning
  • Undgå tørring af tøj i opholdsrum

Hold øje med dit indeklima med en indeklimamåler

Hvis du er bekymret for, om dit hjem eller din arbejdsplads har et dårligt indeklima, kan du anskaffe dig en indeklima måler. Der findes flere forskellige typer af måleudstyr, som kan måle luftkvaliteten i hjemmet eller på arbejdspladsen. Måleren kan bl.a. angive, hvornår du bør være opmærksom på risikoen for skimmel og svampesporer. Du kan dermed løbende holde øje med luftens kvalitet og hurtigt reagere, hvis temperaturerne og iltforholdene påvirker indeklimaet i en negativ retning, som kan være skadelig.