skilsmisseadvokat

Hvordan påvirker skilsmisse min økonomi?

Skilsmisse er uden tvivl en svær beslutning, som medfører store økonomiske ændringer for begge parter. Skal du og din ægtefælle skilles, er der dog god grund til at få skabt klarhed over alle de praktiske og juridiske forhold, som man bør være opmærksom på. Både skilsmisse og separation har konsekvenser for ægtefællernes økonomiske status og forpligtelser.

Økonomiske konsekvenser ved separation

Allerede ved separationen vil det medføre juridiske ændringer i de økonomiske forhold for de enkelte parter. Som separeret vil man ikke længere automatisk være arveberettiget efter sin ægtefælle, og man vil som regel også miste retten til ægtefællens livsforsikring. Har I købt hus sammen, som skal sælges, eller skal lånet omlægges? Det kan være nogle af de spørgsmål, I skal tage stilling til. Skilsmissen kan også medføre børnebidrag, ægtefællebidrag og deling af værdier og gæld. Har I ikke særeje, vil I have fælles formue, som skal deles ved en separation eller skilsmisse. Det gælder både indestående på bankkonti, virksomheder og værdigenstande.

Er der store formueforskelle?

En skilsmisse kan få stor økonomisk betydning for privatøkonomien, herunder skatteforhold og pension, for de tidligere ægtefæller. Det gælder ikke mindst, hvis der er store forskelle i parternes indtægter og formuer. Hvilken betydning får skilsmissen for min privatøkonomi på kort og lang sigt? Hvordan sikrer jeg mine børn økonomisk, og hvilke økonomiske forpligtelser vil jeg have fremadrettet? De mange juridiske spørgsmål, der kan melde sig i forbindelse med en separation eller skilsmisse, kan et advokatfirma hjælpe dig med.

Få styr på dine vilkår ved skilsmisse

Under skilsmisseprocessen er der en lang række af praktiske og juridiske forhold, der skal afklares og håndteres. For at holde styr på regler og skilsmissens økonomiske konsekvenser, kan det være en god idé at alliere sig med en god skilsmisseadvokat, der er specialiseret inden for området. Advokaten kan sikre dig den rette vejledning ud fra den situation, du befinder dig i.